Föreläsning: Bipolär sjukdom

”Leva med bipolär sjukdom – går det?”

Simone Gynnemo som är ordförande i Riksförbundet Balans, vill öka förståelsen kring bipolär sjukdom, hur man kan förhålla sig till den, som drabbad eller anhörig.

Arrangörer: Vuxenskolan och Region Dalarna.

Var: Falu lasaretts bibliotek, hisshall A5.

Anmälan till föreläsning torsdagen 21 mars 2019

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.