Föreläsning: Efterlevandestöd vid suicid

Föreläsare: Agneta och Sussi, aktiva i SPES dalakrets styrelse (SPES: Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd)  berättar om sina egna erfarenheter som efterlevande. De berättar även om organisationen och om hur man kan få stöd och hjälp.

Arrangör: Sensus

> spesidalarna.se/

Föreläsningen ingår i serien “Psykisk hälsa – tillsammans gör vi skillnad” som Finsam Falun arrangerar tillsammans med studieförbunden och Region Dalarna.

Föreläsningen sänds live i form av ett zoom-möte på nätet den 5 maj kl 18.30.

Anslut dig i god tid före kl 18.30 på sändningsdagen. Fyll i ditt namn och e-postadress och klicka på “skicka”. Då hamnar du på en sida där länken finns. Bara att klicka!
Du får dessutom länken med med vändande e-post.

Jag vill ha en länk till föreläsningen onsdagen den 5 maj 2021:

Efterlevandestöd vid suicid


Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.