Föreläsning: Shared Reading

Föreläsare: Nadia Holma och Boel Andersson.

En annorlunda föreläsning. Från Biblioteken i Falun kommer Nadia och Boel och bjuder på ett smakprov av shared reading (”social läsning”). Shared reading är social högläsning i grupp.  Det handlar om att få fler att upptäcka och utforska läsning och litteratur tillsammans i gemensamma trygga rum – i ett kravlöst format där alla som vill får delta, tolka och uttrycka sig. Metoden kommer från England och har etablerats av The Reader i Liverpool. Shared reading passar för olika typer av uppsökande verksamhet och kännetecknas av att det är låg tröskel att komma igång för deltagarna. Det gör att det kan användas till många målgrupper och blandade grupper. Här kan du se en kort film (på engelska) om hur shared reading fungerar på ett bibliotek.

Arrangör: ABF

När: Onsdagen 24 november 2021 kl 18.30.

Var: ABFs stora lokal Radikalen, Stigaregatan 7 i Falun. Max 20 deltagare, först till kvarn! Fyll i formuläret för närvaro i lokalen och klicka på “skicka” för att anmäla dig.

Jag vill närvara i ABFs lokal Radikalen onsdagen den 24 november 2021

Hantering av personuppgifter. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun är personuppgiftsansvarig. Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas utifrån allmänt intresse enligt GDPR art 6.1 e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att raderas efter arrangemanget.


Dina rättigheter som registrerad. Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, tel. 023-830 00. Du kan även kontakta vår förbundsordförande Pia Larshans-Bodare, tel. 023-863 09.
www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att Samordningsförbundet Finsam Falun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.