Frukostmöte: Hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel

Länsstyrelsen kommer och berättar om sitt arbete med frågor gällande hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel.

 

Var? Näringslivets hus och Gamla Elverket, Ölandsgatan 6         OBS! Ny lokal för i år!!

Från kl 7.30 serveras frukost inne på Gamla Elverket. Föredraget börjar kl 8.15.

Inbjudna till frukostmötet är politiker, chefer och tjänstemän hos Finsam-Faluns parter: Falu kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inbjudan går även ut till andra samverkansparter.

Anmälan nedan, senast den 11 oktober.