Frukostmöte: incest

NxtMe – förening för dem som utsatts för incest

Emma Strandberg från NxtMe informerar om den ideella föreningen som riktar sig till den som någon gång varit eller är utsatt för incest och som behöver bearbeta sina upplevelser.
Föreningen vill med sin etablering i Falun bidra till att ge incestoffer hopp, stöd och hjälp samt ge profession kunskap och redskap att använda i bemötande av incestdrabbade.

Inbjudnatill frukostmötet är politiker, chefer och tjänstemän hos Finsam-Faluns parter: Falu kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inbjudan går även ut till andra samverkansparter.

Var? Näringslivets hus och Gamla Elverket, Ölandsgatan 6. OBS! Ny lokal för i år!

Från kl. 7.30 serveras frukost inne på Gamla Elverket. Föredraget börjar kl. 8.15.

Anmälan senast 6 maj

Välkomna!