Frukostmöte: incest

NxtMe – förening för dem som utsatts för incest

Emma Strandberg från NxtMe informerar om den ideella föreningen som riktar sig till den som någon gång varit eller är utsatt för incest och som behöver bearbeta sina upplevelser.
Föreningen vill med sin etablering i Falun bidra till att ge incestoffer hopp, stöd och hjälp samt ge profession kunskap och redskap att använda i bemötande av incestdrabbade.

Inbjudna till frukostmötet är politiker, chefer och tjänstemän hos Finsam-Faluns parter: Falu kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inbjudan går även ut till andra samverkansparter.

Var? Näringslivets hus och Gamla Elverket, Ölandsgatan 6. OBS! Ny lokal för i år!

Från kl. 7.30 serveras frukost inne på Gamla Elverket. Föredraget börjar kl. 8.15.

Anmälan senast 6 maj

Välkomna!

Anmälan

Måndagen 13 maj 2019: NxtMe – för dem som utsatts för incest


Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.