Länsträff presidierna

Var: Stiftsgården Rättvik

När: Fredagen 3 april kl 9