Lokal ägardialog

Styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund bjuder in ägarna, KSO, m.fl.

Plats: Karlfeldtsrummet, Kulturhuset, Leksand.

>> Klicka här