Lokalt medlemsamråd

Varmt välkomna till ett lokalt medlemssamråd för Södra Dalarnas Samordningsförbund. Inbjudan riktar sig till medlemmarnas politiska och tjänstemannaledning, andra nyckelpersoner i samverkan verksamma i Avesta, Hedemora och Säter. Alla intresserade är välkomna!

I enlighet med tidigare planering om Södra Dalarnas Samordningsförbunds (SDS) verksamhetsinriktning och framtid bjuder vi härmed till en dialog, ett samråd om verksamhet och budget för 2020 och framåt. Vi vill särskilt lyfta fram hur konkret och strategisk samverkan kan bidra till lösningar på en mängd områden i vårt välfärdsbygge. I slutändan hägrar ännu effektivare (sam)arbete med lokala anpassningar för individer som kan dra stor nytta från våra och varandras resurser i vårt geografiska område. Här är en preliminär agenda för förmiddagen:

  1. Bokslut 2018
  2. Resultat genom den finansiella samordningen 2014-2018 och vidare…
  3. Ekonomisk avstämning, medelstilldelning och budget 2019-2021. Förslag från styrelsen på en medelstilldelning 2020 på 7 000 000 kr (FK/AF 50%, RegD 25%, Av 11%, He 8%, Sä 6%)
  4. Diskussion: a) Förslag att bilda en strategisk analysgrupp i samverkan per kommun
  5. b) Förslag att samla huvudmän under hösten för en halvdag om varandras verksamhetsplaner för 2020
  6. c) Fortsatt utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för politiker

Utöver detta får du och de närvarande stora möjligheter att påverka både upplägg av och innehåll under samrådet. Kom gärna med inspel – vi vill lyfta era aktuella frågor!

Var: Kraftens lokaler (AME), Kraftgatan 8, Hedemora.

Anmälan: Vi skulle uppskatta att få veta på vilket sätt er myndighet representeras vid mötet och ber att ni kontaktar Jonas Wells på 0706 – 38 06 17 eller jonas.wells@avesta.se senast den 5 april 2019. Det är mycket välkommet med flera från samma medlemsmyndighet.

> Inbjudan (pdf)