Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Flyttdags för förbundet

Dags för Tanja att byta kontor igen.

Det börjar bli dags för samordningsförbundets kansli att byta lokal igen. Från och med den 1 april och under resten av året har förbundschefen sin arbetsplats i Leksands kommunhus.

Det var på våren förra året som styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund beslutade att förbundets kansli skulle ambulera mellan de tre kommunerna. Den 1 september flyttade förbundschef Tanja Mårtensson sin arbetsplats till Rättvik. Och nu är det dags att flytta igen.

– Förbundet ska verka och synas i alla tre kommunerna, förklarade förbundets ordförande Tintin Löfdahl nyordningen. Att låta förbundskansliet ambulera är ett sätt att tydliggöra samordningsförbundets roll.

– Genom samordningsförbunden kan vi utveckla samverkan mellan olika aktörer. En bra samverkanskultur bygger på starka nätverk och relationer., säger Tintin Löfdahl.

Från den 1 april hittar du alltså Nedansiljans samordningsförbund i Leksands kommunhus, Avdelningen för lärande och stöd.


Ami Look.

Vår nya ungdomscoach

Ami Look är ungdomscoach och projektledare i projektet ”Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef”. Hon tillträdde den 15 januari. Uppgiften är att hitta ungdomar i åldern 20–25 år som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare, och ge dem stöd att hitta ett jobb eller börja studera.

> Läs mer om projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef


Förstudie om Grön rehab

Helande natur i Dalarna.

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner drar igång den 1 februari. Samordningsförbundet finansierar förstudien.

Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

> Läs mer


Dags för årets första frukostmöte

Den 20 mars är det dags för årets första frukostmöte. Temat är arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Dags för frukost i Sveasalen.

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar frukostmöten under 2018. De vänder sig till personal hos förbundets parter och till andra aktörer på området. På mötena äter vi frukost tillsammans och tar del av information som är nyttig för alla.

Den 20 mars är det alltså dags för första frukosten. Det blir ett möte om arbetsintegrerande sociala företag, ASF, och om hur de kan fungera som ett  verktyg för att utveckla arbetsmarknaden i Nedansiljans tre kommuner. Bengt Sundgren, Coompanion, och Sylvia Paulsson, Kompetensbyrån, berättar om hur arbetsintegrerande sociala företag kan fungera som ett verktyg för att utvidga arbetsmarknaden. Coompanion är en organisation som arbetar för att utveckla kooperativt företagande i Dalarna. Kompetensbyrån är en medlemsorganisation som ger stöd åt utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Det hela äger rum i Sveasalen i Leksand. Du anmäler dig till frukostmötet genom att klicka på rubriken i kalendariet här till höger, fylla i formuläret och sedan klicka på “skicka”.

> Inbjudan till årets frukostmöten