Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Mr Tourette – Pelle Sandstrak.

Mr Tourette 2.0

Den 8 december är Pelle Sandstrak – Mr Tourette – tillbaka på Hotell Moskogen för att berätta “hur det gick sen”. Dags för frukostmöte i samordningsförbundets regi.

Pelle Sandstraks föredrag liknar inget annat – det är annorlunda standup med komik, pedagogik och tragik i en salig blandning.

År av magiska ritualer och tics fick plötsligt ett namn och en ny möjlighet. Pelle var nersmutsad, utanför samhället, sov i bilar, en förlorare. Vägen vidare, till insidan av samhället, kantades av motgångar som sakteligen förvandlades till framgångar. “Från Tourette plus ångest till Tourette plus moms”, som han uttrycker saken..

I sina föredrag som innehåller stora portioner absurd och fysisk humor, men med ett innehåll som får de flesta att häpna, fokuserar framför allt Pelle Sandstrak på de människor som trodde på honom och gav honom en självbild genom att bete sig “störd plus” och våga göra fel.

>> Tid, plats, anmälan


Vägen till arbetsgivarna

Vid Nedansiljans samordningsförbunds frukostmöte den 21 september berättade Lena Strindlund, doktorand vid Linköpings universitet, om en studie – Vägen till arbetsgivarna – som genomförts i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Utifrån studien har en metod för samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare tagits fram som f.n. implementeras i Linköpings kommun.
>> Läs mer om frukostmötet och projektet


Unga hemmasittare kartläggs

Nedansiljans samordningsförbund har beviljats medel till ett projekt med en ungdomscoach/projektledare som placeras vid Centralen. Uppgiften är att hitta ungdomar i åldern 20–25 år som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare.
>> Läs mer om projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef


Linda Bernhardsson.

Samverkan ska utredas

Hur ser samverkan om arbetslivsinriktad rehabilitering inom Rättviks kommun, mellan myndigheterna och med kommunerna Leksand och Gagnef? Den frågan ska Linda Bernhardsson utreda. Nedansiljans samordningsförbund finansierar studien.

>> Läs mer