HÄNT I FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Förbundet flyttar runt

Den 1 september flyttar kansliet för Nedansiljans samordningsförbund från Centralen i Leksand. Tanken är att förbundskontoret i framtiden ska ambulera mellan samordningsförbundets parter. Fram till april 2018 blir det Rättviks kommun som får hysa förbundskansliet. Sedan blir det flytt igen.

Tintin Löfdahl.

– Samverkan behövs mer än någonsin, säger Tintin Löfdahl.

– Samordningsförbunden har en viktig roll här i regionen och förbundet ska verka och synas i alla tre kommunerna, hos alla parterna, säger Tintin Löfdahl, ordförande i Nedansiljans samordningsförbund.

– En bra samverkanskultur bygger på starka nätverk och relationer, kunskap om varandras verksamheter och inte minst tillit och förtroende. Därför vill vi gärna komma närmare våra medlemmars verksamheter, säger Tintin Löfdahl.

Förbundet inte lika med Centralen

Många blandar ihop samordningsförbundet med Centralen i Leksand. Där arbetar ett team med coacher och handledare med arbetslivsinriktad rehabilitering till personer i Gagnef, Leksand och Rättvik i behov av samordnat stöd från flera myndigheter.

Teamet vid Centralen är en samverkansinsats som sedan starten 2008 har finansierats av samordningsförbundet och är numera en väl förankrad och etablerad verksamhet i regionen.

Förbundschef Tanja Mårtensson flyttar ut till medlemmarna.

Nu vill styrelsen att samordningsförbundet ska stödja parterna i att utveckla nya former av samverkan.

Tydliggör förbundets roll

Samordningsförbundet har det senaste året aktivt arbetat med att renodla och tydliggöra förbundets roll som finansiär och initiativtagare till olika samverkansinsatser och -projekt mellan förbundets medlemmar.

En förändring blir alltså att förbundskansliet ska ambulera mellan kommunerna och de övriga samverkansparterna. För förbundschefen Tanja Mårtensson innebär det att hon får byta arbetsplats med jämna intervall framöver.

– Bara trevligt, tycker Tanja Mårtensson om den saken.