HÄNT I FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Tintin Löfdahl ny ordförande

Tintin Löfdahl.

Tintin Löfdahl.

Nedansiljans styrelse har valt Tintin Löfdahl (KD) till ny ordförande efter att Lotten Kluck avsagt sig sitt uppdrag tidigare i somras.

Tintin Löfdahl är deltidspoltiker för Kristdemokraterna i Leksands kommun. Som sådan är hon bland annat engagerad i utbildnings- och integrationsfrågor. Hon är ordförande i utskottet för lärande stöd och vice ordförande i vuxenutbildningen Leksand-Rättvik. Hon är också ledamot i Gysam (gymnasiesamverkan mellan elva dalakommuner) och Polsam, (politisk samverkansberedning kommun-landsting).

Tintin har arbetat i 25 år som jurist med fastighets- och bolagsjuridik som inriktning. Numera är hon egenföretagare.