DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

Förbundsdokument

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller stadgarna för Nedansiljans samordningsförbund, reglerar förbundets verksamhet.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2017 med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning etc. Inklusive revisionsberättelsen.
Årsredovisning 2017

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden.
2017-10-10
2017-06-13
2017-05-08
2017-03-08
2016-11-22
2016-09-27
2016-06-07
2016-05-18
2016-03-08

Verksamhetsplan och budget för förbundet

Verksamhetsplanen innehåller mål, verksamhetsinriktning, budget m.m. för Nedansiljans samordningsförbund.
Verksamhetsplan 2018

Styrdokument

Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser
Upphandlingspolicy med bilagor
Personuppgiftspolicy