DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

Förbundsdokument

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller stadgarna för Nedansiljans samordningsförbund och reglerar förbundets verksamhet. Nuvarande förbundsordning började gälla 1 januari 2019.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2018 med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning etc. Inklusive revisionsberättelsen.
Årsredovisning 2018

Verksamhetsplan och budget för förbundet

Verksamhetsplanen innehåller mål, verksamhetsinriktning, budget m.m. för Nedansiljans samordningsförbund.
Verksamhetsplan 2019

Styrdokument

Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser
Upphandlingspolicy med bilagor
Personuppgiftspolicy