DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller stadgarna för Nedansiljans samordningsförbund och reglerar förbundets verksamhet. Nuvarande förbundsordning började gälla 1 januari 2019.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2022 med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.
Årsredovisning 2022

Revision för verksamhetsåret 2022

Här återfinns revisionsrapport och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.

Revisionsrapport 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsplan och budget för förbundet

Verksamhetsplanen innehåller mål, verksamhetsinriktning, budget m.m. för Nedansiljans samordningsförbund.
Verksamhetsplan 2023