DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller stadgarna för Nedansiljans samordningsförbund och reglerar förbundets verksamhet. Nuvarande förbundsordning började gälla 1 januari 2019.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning etc. Inklusive revisionsberättelsen.
Årsredovisning 2019

Verksamhetsplan och budget för förbundet

Verksamhetsplanen innehåller mål, verksamhetsinriktning, budget m.m. för Nedansiljans samordningsförbund.
Verksamhetsplan 2020