OM FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dels i förbundsordningen. Styrelsen består av en ordinarie och en ersättare från varje part.

Tintin Löfdahl
ordförande
Leksands kommun
0247-802 63
Mats Hedlund
vice ordförande
Försäkringskassan
010- 112 56 14
Sven-Inge Persson
ledamot
Gagnefs kommun
076-224 79 13
Fredrik Ollén
ledamot
Rättviks kommun
0248-706 00
Maria Andersson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 06 99
Liv Lunde Andersson
ledamot
Landstinget Dalarna
0247-79 79 69
Per Helin
ersättare
Försäkringskassan
010-112 58 30
Marie Örjes
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 82 06
Anders Bengtsson
ersättare
Landstinget Dalarna
076-234 73 05
Lena Fast
ersättare
Gagnefs kommun
070-765 72 03
Ingrid Rönnblad
ersättare
Leksands kommun
076-846 11 20
Bengt Staffas
ersättare
Rättviks kommun
070-250 68 67