OM FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dels i förbundsordningen. Styrelsen består av en ordinarie och en ersättare från varje part.

Irene Homman
ordförande
Gagnefs kommun
0241-155 74
Fredrik Ollén
vice ordförande
Rättviks kommun
0248-706 00
Tomas Bergsten
ledamot
Leksands kommun
070-636 76 83
Anders Bengtsson
ledamot
Region Dalarna
076-234 73 05
Karolina Sandvik
ledamot
Försäkringskassan
010-112 56 30
Karin Welam-Tornemalm
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-487 07 67
Mathias Bengtsson
ersättare
Gagnefs kommun
076-341 39 49
Britt-Marie Esell
ersättare
Rättviks kommun
0730-48 74 08
Ingrid Rönnblad
ersättare
Leksands kommun
076-846 11 20
Liv Lunde Andersson
ersättare
Region Dalarna
0247-79 79 69
Peter Stenebjer
ersättare
Försäkringskassan
010-111 39 59
Ewa Spegel
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 92 58