SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef

”Inrätta gemensam ungdomscoach”

Projektet Fokus 20–25 har kommit med en slutrapport. En slutsats i rapporten är att de tre kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef bör samverka om en ungdomscoach.

Projektet har i ett års tid arbetat med ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Projektets syfte var att hitta dem och erbjuda samhällets stöd.

Ami Look har fungerat som ungdomscoach och projektledare. Totalt kom hon i kontakt med 52 unga vuxna och 45 av dem kunde erbjudas coachning. Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättades en plan med insatser för var och en. Målet var sysselsättning; arbete eller studier. Resultatet blev mycket lyckat och därför rekommenderar projektet kommunerna att satsa på en gemensam ungdomscoach som en del av ordinarie verksamhet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som finansierade projektet, har även beviljat medel till en fortsättning. Där inkluderas även ungdomar i åldern 16–19 år. Här kan du läsa mer om det nya projektet, Fokus 16–25.

> Pressrelease om slutrapporten
> Slutrapport Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef (pdf)

Mer information

> Ami Look, 0247-801 53 eller 070-373 46 12
> Tanja Mårtensson, 0241-154 72
> Frågor och svar om projekten