SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Coachingteamet: medarbetare

Coachingteamet för samordnad rehabilitering finansieras av Nedansiljans samordningsförbund. Medarbetarna har olika roller utifrån vilken myndighet de representerar.

 

Anna Sjöberg.

Anna Sjöberg.

Anna Sjöberg, Leksands kommun, teamledare och handläggare/coach, 070-228 74 00
e-post: anna.sjoberg@leksand.se

  • Arbetsledare för Coachingteamets medarbetare
  • Pedagogiskt ansvar för arbetssätt och metoder i Coachingteamet
  • Leder samordningsmötena och tar emot ärenden som anmäls till teamet. Ser till att rätt kompetens finns på plats på samordningsmötena
  • Följer upp ärenden som Coachingteamet ansvarar för
  • Coachar och stöttar med deltagaren i fokus utifrån en upprättad handlingsplan/SIP
  • Arbetar aktivt för möjlighet till utökade arbetsförlagda aktiviteter. Är en länk mellan deltagare och myndighet, samordna myndighetskontakter
  • Samarbetar med förbundschefen i utvecklingsfrågor

 

Eivor Aspfors, Arbetsförmedlingen, handläggare

 • Utreder och följer upp deltagarens arbetsförmåga
 • Upprätthåller kontakt med Samhall, privata näringslivet för att få möjlighet till prövningsplatser och anpassade anställningar
 • Är behjälplig i myndighetsuppdraget

Elisabeth Burtus, Försäkringskassan, handläggare

 • Utreder och följer upp deltagarens arbetsförmåga
 • Är behjälplig vid företagskontakter i samband med myndighetsuppdraget
 • Är behjälplig vid ansökan av aktivitetsersättning och sjukersättning från Försäkringskassan
 • SUS registrering (statligt uppföljningssystem)

Elisabet Larsson.

Elisabet Larsson, Landstinget Dalarna, handläggare/coach, 070-267 25 66

 • Coachar och stöttar med deltagaren i fokus utifrån en upprättad handlingsplan/SIP
 • Följer upp ärenden som Coachingteamet ansvarar för
 • Arbetar aktivt för möjlighet till utökade arbetsförlagda aktiviteter
 • Är en länk mellan deltagare och myndighet, samordna myndighetskontakter

Linda Borssén.

 Linda Borssén, Rättviks kommun, handläggare/coach, 073-032 74 45

 • Legitimerad arbetsterapeut, tidigare på Rättviks kommunrehab.
 • Coachar och stöttar deltagare utifrån handlingsplan/SIP.
 • Är en länk mellan deltagare och myndighet, samordnar myndighetskontakter.
 • Arbetar aktivt för att deltagaren ska komma närmare arbete eller studier.