SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Verksamhetsplaner för Coachingteamet

Från och med 2017 leds verksamheten i Coachingteamet av en styrgrupp bestående av de samverkande parterna. Detta som en följd av det utvecklingsarbete som pågått i förbundet sedan mitten av 2016 innebärande bl.a. att samordningsförbundets roll som finansiär av verksamheten har renodlats. Förbundets verksamhetsplan hittar du bland övriga förbundsdokument under fliken Dokument medan verksamhetsplanen för Coachingteamet finns här.

Verksamhetsplan Coachingteamet för samordnad rehabilitering 2017
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2015