SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Fortsatt naturnära gruppverksamhet

Under våren 2019 genomförde Coachingteamet ett åttaveckorsprojekt med naturnära gruppverksamhet. Nu får verksamheten fortsätta.

Utedag i början av oktober. Vandring utmed
Enåleden upp mot Kungsholn utanför Rättvik.
Avslutning av dagen med grillning och
reflektioner vid Springkällan.

Vårens projekt skedde inom den pågående insatsen Coachingteamet för samordnad rehabilitering Gagnef, Leksand och Rättvik. Under åtta veckor anordnade man en gruppaktivitet som tog utgångspunkt i olika naturmiljöer. Deltagarna fick pröva olika aktiviteter i enkel form.

Flera av de individer som får stöd av Coachingteamet har av olika anledningar svårt att ta sig ut i samhället och vissa lever i en isolerad tillvaro. Tanken var att deltagarna skulle få chansen att träffa andra i samma situation och känna hur man fungerar i ett socialt sammanhang.

Sex deltagare

Sex kvinnor deltog i gruppverksamheten under våren. De var mycket positiva till träffarna och till aktiviteterna som de deltog i. Flera av dem upplevde att de hittade lugn och ny energi till att klara av tillvaron på ett bättre sätt. Dock tyckte deltagarna att antalet träffar var alldeles för få – man upplevde att man bara börjat känna en förändring och önskade att verksamheten kunde få en fortsättning.

Fortsättning

Inför hösten 2019 ansökte därför Coachingteamet om att få genomföra en fortsättning på gruppverksamheten. Man önskade då att få fortsätta med den grupp som man startade med under våren och då i första steget fortsätta med de aktiviteter som tidigare genomförts med skogsvandringar mm samt lägga till några ytterligare aktiviteter.

I ansökan fanns också ett steg två där man planerade att bygga på med en dag till varje vecka där deltagarna får möjlighet att jobba med sin egen utveckling.

Coachingteamet fick ett ja på sin ansökan och har nu startat höstens träffar i gruppen.