Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Två miniprojekt

Samordningsförbundet har beviljat medel till två miniprojekt som startar i början av maj.

Projektledare Ami Look.

Det första, Labbet, sker inom ramen för projektet Fokus 16–25 i Leksand Rättvik och Gagnef där en del är att genomföra en förstudie som ska ta fram ett förslag på en verksamhet som riktar sig till unga som varken arbetar eller studerar. Labbet är en testverksamhet som har en inriktning med estetiskt skapande inom bild, form, film och musik. Syftet med den estetiska inriktningen är att ge den unge fler uttryckssätt som bidrar till personlig utveckling och öka tilltron till den egna förmågan. Den unge får träna på att förvalta en idé till en färdig produkt genom att planera, utföra och avsluta.

– För många unga i den här situationen handlar det om att hitta drivkraften, att ta makten över sin livssituation för att på sikt kunna ta steg vidare mot en egen försörjning, säger Ami Look som är projektledare för Fokus 16–25.

Miniprojektet ska pågå under hösten. Åtta ungdomar erbjuds att delta.

Naturnära gruppverksamhet

Teamledare Anna Sjöberg.

Det andra miniprojektet sker inom den pågående insatsen Coachingteamet för samordnad rehabilitering i Leksand Rättvik och Gagnef. Under åtta veckor ska en gruppaktivitet anordnas som tar sin utgångspunkt i olika naturmiljöer och där deltagarna får pröva olika aktiviteter i enkel form. Många av de individer som får stöd av Coachingteamet har av olika anledningar svårt att ta sig ut i samhället och vissa lever i en isolerad tillvaro. Tanken är att deltagarna ska få chansen att träffa andra i samma situation och känna hur man fungerar i ett socialt sammanhang.

– Vi har tidigare testat gruppverksamhet och har goda erfarenheter från detta, berättar Anna Sjöberg, teamledare för Coachingteamet. Slår miniprojektet väl ut kan gruppverksamheten bli en permanent del av Coachingteamets insatser, åtminstone medan vi väntar på att Grön förrehab kommer igång.