HÄNT I FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Mr Tourette inledde frukostmöten

Pelle Sandstrak, alias Mr Tourette, blev först ut när Finsam Nedansiljan satte igång med frukostmöten den 16 december.

Pelle Sandstraks föreläsning handlade om vad som egentligen är “normalt”. Han vred på begreppen normalitet och vanlighet och synade det s.k. perfekta livet i detalj.

Finsam Nedansiljan startade därmed en serie frukostmöten med aktuella och intresseväckande teman. Fyra frukostmöten är planerade under 2017. Mötena vänder sig till personal hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner. Tanken är att skapa en mötesplats där tankar om samverkan kan odlas.

>> Inbjudan till första frukostmötet