HÄNT I FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Årets första frukostmöte

Fredagen 28 april var det dags för årets första frukostmöte, i plenisalen på kommunhuset i Leksand. Temat var “Den döva arbetskraften”.

Sophia Vadén, projektledare.

Nedansiljans samordningsförbund finansierar projektet ”Rehab- och programkedja för fler döva till arbetskraften”. Projektet ska skapa rutiner och arbetssätt för att myndigheterna bättre ska kunna samverka om stöd till döva, framför allt bland nyanlända. På frukostmötet informerade projektledaren Sophia Vadén.

Det finns en hel del nyanlända som är döva och det är svårt att hjälpa dem hitta jobb. Många nyanlända döva saknar både språket från hemlandet och teckenspråk och har ofta fler funktionsnedsättningar än dövheten.

Här behövs ofta flera insatser från olika aktörer i samhället, vilket kräver metodisk samverkan.

Projektets syfte är att skapa rutiner och arbetssätt som ger bra förutsättningar för myndighetssamverkan kring döva, speciellt nyanlända, som behöver gemensamma insatser för att bli arbetsföra.

>> Läs mer om projektet

NingAB inledde

Personal från NingAb inledde frukostmötet med att berätta om hur det är att vara döv.

NingAB är ett företag som arbetar med teckenspråk och erbjuder tolkning, föreläsningar, översätter hemsidor m.m. Man vill vara med och göra det svensktalande samhället tillgängligt för personer med teckenspråket som modersmål och andra teckenspråkiga genom att erbjuda översättningar av textad svenska.

Företaget har sitt säte i Leksand med både kontor och egen inspelningsstudio.

En mötesplats

Frukostmötena vänder sig främst till personal hos samordningsförbundets parter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner – men också till andra aktörer på området är välkomna.

Mötena startar kl 7.30 med frukost, föreläsningen startar kl 8.