HÄNT I FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Mr Tourette – Pelle Sandstrak.

Frukostmöte:

Mr Tourette 2.0

Den 8 december var Pelle Sandstrak – Mr Tourette – tillbaka på Hotell Moskogen för att berätta “hur det gick sen”. Det var årets sista frukostmöte i samordningsförbundets regi.

Pelle Sandstraks föredrag liknar inget annat – det är annorlunda standup med komik, pedagogik och tragik i en salig blandning.

År av magiska ritualer och tics fick plötsligt ett namn och en ny möjlighet. Pelle var nersmutsad, utanför samhället, sov i bilar, en förlorare. Vägen vidare, till insidan av samhället, kantades av motgångar som sakteligen förvandlades till framgångar. “Från Tourette plus ångest till Tourette plus moms”, som han uttrycker saken..

I sina föredrag som innehåller stora portioner absurd och fysisk humor, men med ett innehåll som får de flesta att häpna, fokuserar framför allt Pelle Sandstrak på de människor som trodde på honom och gav honom en självbild genom att bete sig “störd plus” och våga göra fel.