HÄNT I FINSAM NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Frukostmöte:

Dags för teaterfrukost

Den 22 maj var det dags för årets andra frukostmöte. Då framförde Östra Teatern föreställningen “Alla hästar hemma”.

Östra teatern.

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar frukostmöten under 2018. De vänder sig till personal hos förbundets parter och till andra aktörer på området. På mötena äter vi frukost tillsammans och tar del av information som är nyttig för alla.

Den 22 maj var det alltså dags för teaterfrukost. Föreställningen “Alla hästar hemma” berättar om Hugo, Anna och Sören, tre människor med funktionsnedsättning och om deras kamp mot villkoren på arbetsmarknaden. Stockhomsbaserade Östra Teatern turnerar sedan 2003 med utbildningspjäser skrivna av dramatikern Gunilla Boëthius. De sätter funktionsnedsatta människors situation i fokus.

Det hela ägde rum på hotell Moskogen i Leksand.