SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

”Jag kan” – språkstöd för nyanlända

Det är inte alltid som SFI-undervisningen räcker. En del har extra svårt eftersom de aldrig lärt sig läsa eller skriva. För andra passar språkundervisning i skolbänken dåligt. För att hjälpa sådana språksvaga personer finansierar samordningsförbundet en insats där deltagarna får träna svenska i realistiska situationer.

Det handlar mycket om att bygga självförtroende, säger projektledaren Hamzeh Alumawi.

Det är Integrations- och arbetsmarknadsenheten på Leksands kommun som i samverkan med Arbetsförmedlingen ordnar språkundervisningen.

– Det här är ett försök att stödja nyanlända som gått SFI, men fortfarande inte klarar att använda språket. Nu får de en möjlighet att studera svenska på ett nytt sätt, säger projektledaren Hamzeh Alumawi. Det handlar mycket om att inte vara så rädd för att göra fel. Vi vill stärka deltagarnas självförtroende så de vågar prata och kan kommunicera på en arbetsplats.

Intensivträning

Tanken är att en mindre grupp får intensivträna 200–300 ord under tre månader. Det ger en tillräcklig grund för att “komma över tröskeln” och börja prata.

I ett första skede fokuseras på personer som bedöms kunna ta sig till utbildning eller arbete.

Goda erfarenheter

Bakgrunden är erfarenheter från 2016. Då erbjöd Leksands kommun 15 nyanlända med pedagogisk erfarenhet en intensivkurs i svenska. Den gick ut på att först bryta isen med språket, lära sig grundläggande yrkessvenska och sedan praktisera inom skolan. Undervisningen inriktades på kommunikation och konversation. Resultaten var goda. Den intensiva träningen i svenska gav deltagarna trygghet och motivation att gå ut i praktik, träffa folk och prata med dem på arbetsplatsen.

Projektet pågår till augusti 2019. Faller det väl ut vill kommunen införa metoden med en särskild språkinsats i den ordinarie verksamheten på arbetsmarknadsenheten.