SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Projekt för bättre stöd till döva

”Rehab- och programkedja för fler döva till arbetskraften” är namnet på en insats som finansierats av Nedansiljans samordningsförbund. Syftet var att skapa rutiner och arbetssätt för att myndigheterna bättre ska kunna samverka om stöd till döva, framför allt bland nyanlända.

Sophia Vidén, projektledare.

Sophia Vadén, projektledare.

Det finns en hel del nyanlända som är döva i Leksand. Det är svårt att hjälpa dem hitta jobb – språkkunnigheten hos myndigheterna är ofta inte tillräcklig, många nyanlända döva saknar både språket från hemlandet och teckenspråk. Särskilt svårt är att hitta rätt insats om det finns fler funktionsnedsättningar än dövheten.

Många faller mellan stolarna när myndigheterna inte kommer fram till vem som ska göra vad.

Bättre samverkansrutiner

Döva, som av olika skäl saknar förmåga att ta ett arbete, riskerar att hamna i långvarigt beroende av försörjningsstöd från kommunen. De saknar ofta rätt till ersättning från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, och behöver stöd som kan göra dem arbetsföra.

Ofta handlar det om flera insatser, från olika aktörer. Därför behövs metodisk samverkan mellan olika myndigheter.

Projektets syfte var att skapa sådana rutiner och arbetssätt. Tanken är att skapa bra förutsättningar för myndighetssamverkan kring döva, speciellt nyanlända, som behöver gemensamma insatser för att bli arbetsföra.

Pågick i sex månader

Projektet startade 3 november 2016 och pågick i sex månader. Projektledare var Sophia Vadén. Leksands kommun och Arbetsförmedlingen i Leksand, Rättvik och Gagnef låg bakom insatsen som alltså finansierades av Nedansiljans samordningsförbund.

Kontakt

Sophia Vadén, projektledare, 070-373 46 12
>> Slutrapport (pdf)
>> Projektansökan (pdf)