SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Vuxenutbildningen förstärks

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik anställer två lärare i svenska, engelska, matematik och SO som ska hjälpa nyanlända att skaffa sig behörighet för vidare studier.

Magnus Körberg, rektor för Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik.

Insatsen, som pågår under hösten, finansieras av samordningsförbundet. Tanken är att utbildningsinsatsen, efter utvärdering av projektet, ska bli en permanent del av den kommunala vuxenutbildningen i Leksand och Rättvik

Måste läsa på distans

När nyanlända är klara med etablering och SFI-utbildning är det dags för nästa steg, nämligen att skaffa sig behörighet för vidare studier inom vuxenutbildning eller högskola. I Leksand och Rättvik är denna grupp hänvisad till distansutbildning. Men alltför många i gruppen har inte tillräckliga kunskaper för att studera på distans. Cirka 60 procent avbryter studierna och 10–15 procent blir underkända.

Nu vill Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ersätta distansutbildningen med en permanent lokal organisation för kommunal vuxenutbildning. Höstens insats är ett första steg mot en sådan.

”Ett viktigt steg”

– Vi måste sätta in insatser som gör det möjligt för de här eleverna att gå vidare. Att ha undervisningen på plats är ett viktigt steg, säger Magnus Körberg, rektor vid Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik.

– Forskning visar att det är i mötet mellan människor som kunskap och förståelse uppstår. Mänsklig kontakt och stöd genom hela utbildningen tror vi är den viktigaste framgångsfaktorn för den här målgruppen.

I Leksand och Rättvik finns 70–80 nyanlända i målgruppen. De är alltså klara för nästa steg i utbildningskedjan, efter SFI och etablering.