SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Fokus 16–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef

Inrätta ny mötesplats för unga

Ami Look är ungdomscoach/projektledare.

Fortsättningprojektet Fokus 16–25 Leksand, Rättvik, Gagnef har avslutats. Slutrapporten föreslår att en ny mötesplats, Nyckeln, skapas för ungdomar som varken studerar eller arbetar.

I kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef finns ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare (eller uvas). Ami Look, ungdomscoach och projektledare, har haft som jobb att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Ami har givit de här ungdomarna extra stöd att hitta ett jobb eller börja studera.

Projektet “Fokus 20–25 Leksand, Rättvik, Gagnef” pågick till sista november 2018. Sedan tog projektet “Fokus 16–25” vid och det pågick till 30 november 2019.

Komplement till kommunernas insatser

Unga som saknar gymnasieutbildning är ofta överepresenterade bland arbetslösa och bidragsberoende. Hamnar man i utanförskap tidigt är risken stor att man fastnar. Därför är tidiga insatser viktiga.

Ami har också utrett, som en del av det nya projektet, förutsättningarna för en mötesplats för unga som varken studerar eller arbetar i de tre kommunerna. Förstudien genomfördes i samarbete med ungdomar.

Förstudiens rekommendationer

Förstudien har kommit fram till fyra rekommendationer för hur kommunerna ska kunna stödja hemmasittande ungdomar bättre:

• Starta en mötesplats, Nyckeln, med alternativt verksamhetsinnehåll.
• Samordna de tre kommunernas verksamhet med en gemensam ungdomscoach.
• Organisera samverkan i form av mottagnings- och samarbetsteam.
• Anställ pedagoger med en helhetssyn på individen, specialkompetens och utbildning inom de praktiskt-estetiska områdena.

Projekten finansierades av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

Mer information

> Slutrapport Fokus 16–25 och förstudie Mötesplats med alternativt verksamhetsupplägg (pdf)
> Ami Look, 0247-801 53 eller 070-373 46 12
> Frågor och svar om projekten