SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Samverkan i Rättvik kartlagd

Linda Bernhardsson har utrett samverkan i Rättvik.

Hur ser samverkan om arbetslivsinriktad rehabilitering inom Rättviks kommun, mellan myndigheterna och med kommunerna Leksand och Gagnef? Den frågan har Linda Bernhardsson utrett. Nedansiljans samordningsförbund finansierade studien.

Vid årsskiftet 2016-2017 bildades LSG Nedansiljan (Lokal Samverkansgrupp för Rättvik, Leksand och Gagnef) som en del av utvecklingsarbetet på samverkansområdet i regionen. Parterna för en diskussion om vilket syfte, frågefokus och hur bemanningen bör se ut i en gemensam “mellankommunal” gruppering. I diskussionerna har behovet av att utreda hur redan förekommande samverkansgrupperingar är organiserade och om de är effektiva och ändamålsenliga.

Pilotstudie

LSG Nedansiljan beslutade därför att Rättviks kommun ska genomföra en pilotstudie i syfte att inventera samverkansbehoven inom kommunen samt med de andra två grannkommunerna Leksand och Gagnef och rörande samordningsförbundets övriga parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna).

Linda Bernhardsson, Femade Ledarutveckling, fick uppdraget att genomföra studien. Genom intervjuer, protokoll och annan dokumentation har hon kartlagt och beskrivit hur samverkan ser ut.

I tider av organisationsförändringar och neddragningar är samverkan på chefsnivå särskilt viktig, konstaterar Linda. Risken finns annars att tjänstemännen känner sig isolerade och ensamma i sina uppdrag. Det är viktigt med en positiv inställning till samverkan, och en sådan bör lyftas fram i arbetsgivarens visioner. Att våga satsa medel initialt för att nå långsiktiga resultat, är också något som efterfrågas i kartläggningen.

>> Slutrapporten (pdf)