Nedansiljans samordningsförbunds frukostmöten

Möten utan krav och förväntningar

Nedansiljans samordningsförbund arrangerar och finansierar frukostmöten. Varje möte har ett tema som berör samverkan och/eller psykisk ohälsa.

Frukostmötena vänder sig till personal hos samordningsförbundets parter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner – men också andra aktörer på området är välkomna. Syftet är att erbjuda en mötesplats där man kan träffas över förvaltnings- och organisationsgränser utan krav eller förväntningar.

Vi äter frukost tillsammans och får ta del av information som är nyttig för alla att känna till. Mötena startar kl 7.30 med frukost, föreläsningen startar kl 8. Kl 9 avslutas mötet.

Frukostmöten 2018

Under 2018 arrangerar förbundet sex frukostmöten:

Den 20 mars var temat arbetsintegrerande sociala företag och den 22 maj bjöd Östra teatern på en föreställning som satte funktionsnedsatta männsikors situation i fokus. Den 15 juni: var det halvtid i projektet Fokus 20–25 och Ami Look, projektledare och ungdomscoach, berättade om projektet.

Den 5 september är frukostmötets tema Grön förrehab i Nedansiljan. Susanne Jonsson, Skogsstyrelsen, som är projektledare för förstudien Grön förrehab i Nedansiljan berättar.

Den 23 oktober handlar det om hälsan för tonåriga pojkar. Det handlar om att må bra i kropp och sinne och ha tillgång till tillitsfulla relationer, vilket framgår i med. dr. Eva Randells avhandling. Eva, som är lektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna, undersökte tonårspojkars hälsa i relation till känslor, maskuliniteter och subjektiv social status.

Sist ut, den 20 november, kommer Livstyckets grundare Birgitta Notlöf till Sveasalen i Leksand. Livstycket är ett kunskaps- och designcenter där kvinnor från hela världen deltar, ett exempel på framgångsrik integration.

Anmälan

Man anmäler sig till respektive frukostmöte senast en vecka innan det äger rum. Klicka på det frukostmöte du är intresserad av i Kalendariet här i högerspalten. Fyll sedan i anmälningsformulret och klicka på “skicka”. Klart!

> Inbjudan till årets frukostmöten (pdf)