SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Ansökan om medel

Nedansiljans samordningsförbunds medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna samt Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuner kan söka medel till olika typer av samverkansinsatser inom området arbetslivsrehabliitering.

samverkanstor

Insatserna ska syfta till att främja en effektivare resursanvändning samt att enskilda individer i Leksand, Rättvik och Gagnef ges möjlighet att uppnå eller förbättra sin förmåga att bli självförsörjande. Insatserna kan också syfta till att stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Processbeskrivning – från samverkansidé till implementerad insats

En av samordningsförbundens viktigaste uppgifter är att fånga upp nya idéer till olika samverkansinsatser. Har ni som arbetar hos någon av samordningsförbundets parter en idé till ett samverkansprojekt, en förstudie, gemensam utbildning eller till något annat som kan vara aktuellt?  Kontakta då oss på samordningsförbundet: förbundschef Pernilla Boberg Frank, tel. 070-222 18 07

>> Läs mer om hur ni kan gå tillväga och vad man bör tänka på för att ansöka om finansiering av samordningsförbundet:
Processbeskrivning – från idé till insats
Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser

Blanketter för ansökan om medel

Använd samordningsförbundets blanketter när en projektansökan tas fram.

>> Ansökan om medel till samverkansinsatser
>> Ansökan om medel för tillfälliga kompetenshöjande insatser
>> Blankett för budget till ansökan om medel till samverkansinsatser från Nedansiljans samordningsförbund
>> Blankett för rekvirering av beviljade medel

Blanketter/anvisningar för rapporter

>> Rapport/blankett för tillfällig kompetenshöjande insats
>> Rapport samverkansinsats