HÄNT I FINSAM NORRA DALARNA

En gemensam ingång

Samordnare för Gemensam ingång är Katarina Hallvars-Jonsson.

Samordnare för En gemensam ingång är Katarina Hallvars-Jonsson.

Mora kommun har nu kommit igång med sin samverkanssatsning ”En gemensam ingång”. Samordnare är Katarina Hallvars-Jonsson.

Katarina och hennes verksamhet kommer att dela lokaler med Finsam. Det innebär att vi har en gemensam utgångspunkt och kan tillvarata varandras resurser och kompetenser för att nå våra mål.

Katarina bygger nu strukturer och håller på att installera sig i lokalerna. På sikt kommer även en coach att arbeta tillsammans med henne. Den operativa verksamheten beräknas vara igång under våren 2015.