HÄNT I FINSAM NORRA DALARNA

nd finsamkonferensenRejält
representerat
i Eskilstuna

Finsam Norra Dalarna var representerat av inte mindre än sex deltagare på Finsams nationella konferens i Eskilstuna den 5–6 april. Fyra ordinarie ledamöter, en ersättare och förbundets verkställande tjänsteman deltog i konferensen.

Våra representanter såg till att sprida sig på flera olika föreläsningar och seminarier. Allt för att maximera kunskaps- och erfarenhetsinhämtandet. På bilden syns ordförande Anna Hed, Bigitta Sohlberg och Jan Segerstedt, under en kaffepaus i det digra tvådagarsprogrammet.