HÄNT I FINSAM NORRA DALARNA

Heldag för att utveckla organisationen

Finsam Norra Dalarna har avsatt en heldag för utveckling av strukturer och arbetsmetoder i teamarbetet. Till sin hjälp hade man Paul Sundin som är en erkänt duktig organisationsutvecklare.

Dagen präglades av långsiktigt planeringsarbete enligt en väl utarbetad modell. Förhoppningarna är att det för Finsamteamets del kommer att innebära att metodiken blir så tydlig att ny personal snabbt kan förstå vad arbetet går ut på och de dokument som tas fram fungerar som en arbetsbeskrivning.

Teammedarbetarna Ida, Frida, Sandra och Lena får handledning av Paul Sundin (på bilden saknas Daniel Modigh).

Teammedarbetarna Ida, Frida, Sandra och Lena får handledning av Paul Sundin (på bilden saknas Daniel Modigh).