DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster (pdf).

 

Förbundsdokument, blanketter m.m.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen för Finsam Norra Dalarna antogs av styrelsen i november 2017 och gäller för kalenderåret 2018.

Årsredovisning

Årsredovisningen för verksamheten i Finsam Norra Dalarna under 2017:
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.
Revisionsrapport 2017

Checklista och lathund för handläggare i beredningsgrupp

Formella krav m.m. för att en person ska kunna remitteras till Finsam.

Remiss från beredningsgrupp, blankett

Projektansökan

Policy för projektansökan till Norra Dalarnas Finsamförbund.