OM FINSAM NORRA DALARNA

Samordningsförbundet Finsam Norra Dalarna bildades 16 maj 2013 och har verksamhet i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontoret i Mora. 

 

Förbundschef

Gunnar Ohlsson anställdes som förbundschef i september 2013. I uppdraget ingår att utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya behovsgrupper, föreslå lösningar i samverkan med parterna och till styrelsen bereda ansökningar av medel till olika insatser på individ- eller strukturnivå. Gunnar fungerar även som processtöd för insatserna.

Gunnar Ohlsson är verkställande tjänsteman för Finsam Norra Dalarna.

Gunnar Ohlsson är förbundschef för Finsam Norra Dalarna.

Han deltar även i Lokala Samverkansgruppen (LSG) i vilken det ingår verksamhetschefer från primärvården, vuxenpsykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningens vuxensektion samt Arbetsmarknad, integrations- och kompetensförvaltningen. Även samverkansansvarig från Försäkringskassan samt Landstingets områdessamordnare ingår.

Gruppen är en arena för att utveckla samverkan mellan myndigheter och processer utifrån individens samordnade behov. LSG tar varje år fram en egen aktivitetsplan.

Som förbundschef ingår han även i operativa chefsgrupper med enhetschefer från socialförvaltningens försörjningsstödsenheter, vuxnas öppenvårdspsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun- och landstingspolitiker samt socialförvaltningens verksamhetsutvecklare inom LSS.

Grupperna träffas regelbundet för att diskutera hur samverkan och ”flöden” fungerar mellan parterna på den operativa nivån.

Telefon 0250-262 99
E-post: gunnar.ohlsson@mora.se