SAMVERKAN I NORRA DALARNA

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Rehabilitering och Arbete (RoA)

RoA är en verksamhet som startades i Norra Dalarna under 2019 och är gemensamt finansierat av Samordningsförbundet Norra Dalarna tillsammans med Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

RoA är till för dig som är mellan 18 och 64 år och som är folkbokförd i Mora, Orsa eller Älvdalens kommuner. Verksamheten har ett nära samarbete mellan arbetsmarknadsenheterna samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i samtliga tre kommuner.

Hur kommer du till RoA?

För att skrivas in i RoA´s verksamhet behöver Mottagningsteamet eller En dörr in, i din kommun skicka oss en remiss. Det kan ske på två sätt:

  • Du kan själv skicka in en remiss till mottagningsteamet med önskemål om att få delta i RoA´s verksamhet.
  • Du kanske har en handläggare på någon av myndigheterna eller kommunerna som kan skriva en remiss som anger att du har ett önskemål om att delta i RoA´s verksamhet

När en remiss har inkommit till Mottagningsteamet eller En dörr in, görs en gemensam bedömning tillsammans med RoA om verksamheten är lämplig för dig just nu.

Vem kan vända sig till RoA?

Till oss kan du vända dig när du behöver ett längre rehabiliterande stöd för att du ska komma närmre egen försörjning. Tillsammans med dig jobbar vi hälsoinriktat och lösningsfokuserat för att du ska komma närmare arbetsmarknaden.

Vad händer när du kommer till RoA?

Första gången vi ses kommer du att få fylla i en samtyckesblankett, där du godkänner att vi får inhämta relevanta uppgifter om dig från övriga parter. Självklart har vi tystnadsplikt gällande både det som skrivs, inhämtas eller sägs.

Underlagen behövs för att vi ska kunna göra en lämplig handlingsplan för dina tre första månader i RoA. Under de tre första månaderna har både du och vi en möjlighet att i lugn och ro känna om RoA kan vara rätt insats för dig. Om vi efter de tre första månaderna känner att RoA är rätt, fortsätter vi samarbetet kring din fortsatta rehabilitering.

Som längst kan man vara inskriven i RoA under två år, vilket är gott om tid för din rehabilitering hos oss.

Kontaktuppgifter till Mottagningsteamen:

Mora

Webbsida: www.mora kommun.se/edi

E-post: mottagningsteamet-endorrin@mora.se

Orsa

Webbsida: Besök www.orsa.se och skriv EDI i sökfältet, välj ansökningsblankett och följ instruktionen som anges.

Älvdalen

Webbsida: www.alvdalen.se/edi

E -post: kommun@alvdalen.se

Telefon: 0251-313 00

 

Teamkoordinator för RoA är:

Katarina Hallvars Jonsson, hon nås på katarina.hallvars-jonsson@mora.se eller 0250-261 35