Kontakt

Postadress:

Finsam Norra Dalarna
℅ Mora kommun
792 80 Mora

Telefon:

070-222 18 07

E-post:

Pernilla Boberg-Frank, Förbundschef Finsam Norra Dalarna

Dataskyddsombud:

Kipa Poikolainen, 073-915 17 89

kipapoikolainen@sollentuna.se