OM FINSAM NORRA DALARNA

Samordningsförbundet Finsam Norra Dalarna bildades 16 maj 2013 och har verksamhet i Mora, Orsa och Älvdalen. 

 

Förbundschef

Pernilla Boberg-Frank är förbundschef för Norra Dalarnas samordningsförbund. I hennes uppdrag ingår att utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya behovsgrupper, föreslå lösningar i samverkan med parterna och till styrelsen bereda ansökningar av medel till olika insatser på individ- eller strukturnivå. Pernilla fungerar även som processtöd för insatserna.

Hon deltar även i Lokala Samverkansgruppen (LSG) i vilken det ingår verksamhetschefer från primärvården, vuxenpsykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningens vuxensektion samt Arbetsmarknad, integrations- och kompetensförvaltningen. Även samverkansansvarig från Försäkringskassan samt Region Dalarnas områdessamordnare ingår.

Gruppen är en arena för att utveckla samverkan mellan myndigheter och processer utifrån individens samordnade behov. LSG tar varje år fram en egen aktivitetsplan.

Förbundschefen ingår även i operativa chefsgrupper med enhetschefer från socialförvaltningens försörjningsstödsenheter, vuxnas öppenvårdspsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun- och regionpolitiker samt socialförvaltningens verksamhetsutvecklare inom LSS.

Grupperna träffas regelbundet för att diskutera hur samverkan och ”flöden” fungerar mellan parterna på den operativa nivån.

Telefon 070-222 18 07
E-post: pernilla.boberg.frank@gagnef.se