SAMVERKAN I NORRA DALARNA

Steget före

Sebastian Thorslund Dölfors, Maria Karlsson och Henrik Skottheim driver projektet Steget före.

Sedan 1 mars finansierar Finsam Norra Dalarna projektet Steget före i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Projektet vänder sig till vuxna i åldern 18–64 år som varken arbetar eller studerar, s.k. vuxna hemmasittare. Uppgiften är att söka upp de här personerna och ge dem information och stöd för att komma vidare.

– Det handlar om personer som av olika anledningar hamnat hemma och inte kommit ut i arbetslivet eller slutfört sin utbildning, berättar Maria Karlsson för Mora Tidning.

Maria ansvarar för projektet i Mora, Sebastian Thorslund Dölfors har hand om Orsa och Henrik Skottheim ansvarar för projektet i Älvdalens kommun.

Cirka 500 vuxna hemmasittare

Uppskattningsvis handlar det om runt 500 vuxna hemmasittare i de tre kommunerna. Hälften av dem finns i Mora. Sebastian, Maria och Henrik ska försöka få kontakt med de här personerna. Hur det ska gå till kan variera, men det ska ske med stor hänsyn till den personliga integriteten.

– Vi ska inte dyka upp och knacka dörr. De blir en väldigt varsam första kontakt, säger Maria till Mora Tidning.

Erbjuds individuell hjälp

Deltagarna erbjuds individuell hjälp att komma vidare. Det kan exempelvis handla om behov av vård eller hjälp att komma ut i praktik.

Deltagandet är frivilligt.

Projektet ska pågå under två år och därefter är tanken att verksamheten implementeras i respektive kommuns ordinarie verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Mora
Maria Karlsson: stegetfore@mora.se, tel 0250-261 94

Orsa
Sebastian Thorslund Dölfors: stegetfore@orsa.se, tel 0250-55 21 34

Älvdalen
Henrik Skottheim: stegetfore@alvdalen.se, tel 0251-313 69