Regional ägardialog

En gång om året anordnar länets sju samordningsförbund en gemensam regional ägardialog. Då medverkar, förutom de lokala samordningsförbunden, representanter för berörda kommuner och övriga lokala parter, också Region Dalarna (f d landstinget) genom representation av regionråd.

Samrådet är till för att redovisa resultat från förbundens verksamheter samt skapa utrymme för dialog och diskussion om verksamheten framöver.

Var: Hotell Gustav Wasa, Borlänge

När: Måndagen 25 maj kl 9–12. Drop in-fika från kl 8.30.

o.s.a. senast 4 maj till per.helin@borlänge.se

> Inbjudan, program (pdf)