Regional ägardialog

Samordningsförbunden i Dalarna bjuder in förbundens medlemmar till regional ägardialog.
Resultat från förbundens verksamheter redovisas, och det blir en diskussion om verksamheten framöver.
Ett preciserat program kommer längre fram.

Var: Borlänge

>> Klicka här