SIP-utbildning

Hade du inte möjlighet att gå någon av vårens utbildningstillfällen i SIP? Nu får du chansen, då vi arrangerar ytterligare ett tillfälle!

Samordnad individuell plan, SIP, är ett lagstadgat verktyg för bättre samverkan kring människor med behov av samordnat stöd, och det finns en uttrycklig önskan om mer kunskap kring SIP ute i verksamheterna. Därför bjuder nu LSG, den lokala samverkansgruppen, som består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken in till en halvdagsutbildning i SIP.
Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom Ludvika Kommun, Smedjebackens kommun, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan  (i mån av plats är även andra intresserade aktörer välkomna).

Utbildare: Cathrine Flodström-Backlund, verksamhetsutvecklare, Vård-och omsorgsförvaltningen, Ludvika Kommun

När: Fredagen 18 oktober kl 9–12.

Var: Samlingssalen, Marnäsliden, Ludvika.

>> Inbjudan

Anmälan senast tisdagen 8 oktober: