Ministerbesök i Säter

Fredagen den 24 januari fick Dahlanders kunskapscentrum i Säter besök av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Där träffade hon bland annat verksamhetsledare Gudrun Sjöberg och två deltagare i Samverkansteam Säter.

– Vi fick träffa henne i cirka tio minuter och berätta om vår verksamhet, säger Gudrun Sjöberg. Jag passade även på att lyfta vår önskan om att Arbetsförmedlingen få möjlighet att vara mer närvarande. Vi pekade också på att tilldelningen för samordningsförbundet legat på samma nivå i flera år trots ökande antal samordningsförbund.

De två deltagarna berättade om sin väg och vad som varit till nytta för dem som deltagare.

Syftet med besöket var att arbetsmarknadsministern skulle få se hur man i Säter arbetar med dem som står längst från arbetsmarknaden.

– Det blev ett kort men trevligt besök, säger Gudrun Sjöberg.


Utbildningssatsningarna fortsätter

Bjurfors Hotell & Konferens.

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter sin satsning på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt.

Den åttonde grundutbildningen för professionella, med sex heldagar under hösten, startade i september. Och med start i januari  blir det ytterligare en sådan utbildning. Den avslutas i april 2020. Utbildningen är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.
I januari startar också en fyradagars utbildning i lösningsfokuserat ledarskap. Den vänder sig till chefer med personalansvar hos samordningsförbundets parter.

Samordningsförbundet bjuder också in intresserade till After Work om lösningsfokus. Boka in den 16 december i almanackan, då blir det After Fika i Säter. Gratis förtäring och spännande diskussioner!

Under hösten bjuds också på tre föreläsningar i föreläsningsserien Psykisk ohälsa – om den talar vi!, samtliga i Hedemora. Först ut är psykiater Peter Hagland den 18 september.

>> Läs mer om utbildningarna


Läget i samverkansteamen

Samverkansteamen i Avesta, Hedemora och Säter har kommit med helårsrapporter för tiden fram till sista juni 2019.

I Avesta ökade antalet deltagare under perioden med 50 procent. I snitt var 60 personer inskrivna. Genomströmningstiden har ökat  till drygt 20 månader, vilket inneburit att färre nya deltagare har kunnat skrivas in, detta trots lång kö och utökad personalstyrka. > Läs rapporten

I Hedemora avslutades 17 ärenden under perioden, vara drygt hälften till arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering. > Läs rapporten

Och i Säter var 28 deltagare inskrivna i verksamheten under perioden. Totalt avslutades tio deltagare, vara fyra (40 procent) till arbete eller studier. > Läs rapporten