Bästa resultatet någonsin

Under 2020 avslutade 68 personer i södra Dalarna sitt deltagande i någon av samverkansteamens insatser. Av dem gick 66 procent (45 personer) till arbete, studier eller började med annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är det bästa resultatet någonsin för samverkansteamen i Avesta, Hedemora och Säter. 2019 var motsvarande siffra 47 procent.

Att få människor som hamnat utanför att närma sig arbetsmarknaden är det övergripande målet för alla samordningsförbund, också Södra Dalarnas. Att människor med stort rehabiliteringsbehov lyckas få ett jobb innebär inte bara en ekonomisk vinst för samhället. För individen handlar det om självkänsla och psykiskt välmående – att ha ett jobb är att vara behövd.

Under förra året deltog 164 personer i teamens insatser. För 68 av dem avslutades alltså insatsen. De hade i genomsnitt levt på bidrag i fem år innan de började i någon insats.

Årsredovisningen

Allt detta och mycket därtill kan man utläsa i förbundets årsredovisning för 2020.

Där framgår till exempel också att 170 anställda på myndigheterna deltog i metod- och kompetensutvecklingsinsatser som förbundet arrangerade eller finansierade. Att utveckla samverkan mellan myndigheterna är ett annat av samordningsförbundens mål.

Du kan studera årsredovisningen närmare genom att klicka på Dokument > Förbundsdokument i menyn till höger. Eller så klickar du här.


Fortsatt utbildningssatsning i höst

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter sin satsning på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt.

Den elfte grundutbildningen för professionella, med sex heldagar under hösten, startar i september. Utbildningen är förlagd till Best Western Nya Star Hotel i Avesta. Pandemin ställer till planeringen lite. Den utgår från att restriktionerna lättas. I annat fall kan eventuellt utbildningen erbjudas i digital form. Men huvudspåret är sex fysiska träffar under hösten. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells.

I september börjar också en fyradagars utbildning i hur man leder grupper med lösningsfokuserat arbetssätt. Utbildare är psykolog Johan Bysell och samtalscoachen Mia Eriksson.

I oktober startar två sexdagarsutbildningar i lösningsfokuserat ledarskap. De vänder sig till chefer med personalansvar hos samordningsförbundets parter. Utbildare: Sussan Öster och Jonas Wells.

Den 11 november arrangerar förbundet en workshop på webben med Gaby Wallström, en av landets mest erfarna utbildare i lösningsfokuserat arbetssätt. Temat för webinariet är Lösningsfokuserat strategiskt ledarskap – hur gör man i praktiken?

Mycket på gång i höst, alltså. Men redan den 17 juni kan man deltaga i en workshop på nätet med Sussan Öster: “Samtal som verkligen gör skillnad”.
>> Läs mer om utbildningarna