Utbildningssatsningarna fortsätter

Bjurfors Hotell & Konferens.

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter sin satsning på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt.

Den åttonde grundutbildningen för professionella, med sex heldagar under hösten, startade i september. Och med start i januari  blir det ytterligare en sådan utbildning. Den avslutas i april 2020. Utbildningen är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.
I januari startar också en fyradagars utbildning i lösningsfokuserat ledarskap. Den vänder sig till chefer med personalansvar hos samordningsförbundets parter.

Samordningsförbundet bjuder också in intresserade till After Work om lösningsfokus. Boka in den 16 december i almanackan, då blir det After Fika i Säter. Gratis förtäring och spännande diskussioner!

Under hösten bjuds också på tre föreläsningar i föreläsningsserien Psykisk ohälsa – om den talar vi!, samtliga i Hedemora. Först ut är psykiater Peter Hagland den 18 september.

>> Läs mer om utbildningarna


Läget i samverkansteamen

Samverkansteamen i Avesta, Hedemora och Säter har kommit med helårsrapporter för tiden fram till sista juni 2019.

I Avesta ökade antalet deltagare under perioden med 50 procent. I snitt var 60 personer inskrivna. Genomströmningstiden har ökat  till drygt 20 månader, vilket inneburit att färre nya deltagare har kunnat skrivas in, detta trots lång kö och utökad personalstyrka. > Läs rapporten

I Hedemora avslutades 17 ärenden under perioden, vara drygt hälften till arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering. > Läs rapporten

Och i Säter var 28 deltagare inskrivna i verksamheten under perioden. Totalt avslutades tio deltagare, vara fyra (40 procent) till arbete eller studier. > Läs rapporten