Ny ordförande i förbundet

Den 12 januari valdes Gunilla Berglund (centerpartiet), ordinarie utsedd ledamot från Avesta kommun, till ny ordförande i Södra Dalarnas samordningsförbund.

Gunilla har varit med länge i Finsamsammanhang. Hon var med om att bilda förbundet för nästan 20 år sedan och har varit med i styrelsen länge. Gunilla satt som ersättare under förra mandatperioden och är väldigt engagerad för just samverkansfrågor.

Till vice ordförande valdes Per-Inge Nyberg (socialdemokraterna), ordinarie utsedd ledamot från Region Dalarna. Även Per-Inge har varit med länge i styrelsen men detta är en ny roll för honom.

I övrigt är det samma ledamöter som tidigare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Däremot har förbundets styrelse en ny ordinarie ledamot från Säters kommun i Annika Karlsson (socialdemokraterna) och en ny ersättare från Hedemora kommun i Anette Granegärd (centerpartiet).


Utbildningssatsningen fortsätter

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter sin satsning på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt.

Under våren 2023 genomför vi den 16:e grundutbildningen för professionella. Grundutbildningen består av sex heldagar. Den första startar i april. Utbildningarna är förlagda till Best Western Nya Star Hotel i Avesta. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells.

Och i vår arrangeras fyra After Work – i Borlänge 14 februari, Hedemora 28 mars, Avesta 3 maj och i Säter 13 juni.

>> Läs mer om utbildningarna