Fortsatt satsning på lösningsfokus

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt.

I höst startar den femte omgången av grundutbildningen, och dessutom en tredje vidareutbildningsgrupp. I januari drar en kurs i lösningsfokuserat ledarskap igång. Dessutom arrangerar förbundet två workshops i höst: en med fokus på problemen kring nyanlända med psykisk ohälsa, den andra om hur mindfulness och lösningsfokus kan hjälpa dig sänka dina och andras stressnivåer.

Samordningsförbundet är särskilt glada över att hälsa Sakya Kumara välkommen till Avesta. Han är en av de ledande auktoritetrna inom området lösningsfokus, och  hans håller i workshopen om mindfulness, stress och lösningsfokus i december.

>> Läs mer om utbildningarna


Fina resultat i förbundet 2016

Södra Dalarnas samordningsförbund finansierar Samverkansteam Avesta och Team Kraften i Hedemora/Säter. Båda verksamheterna hade fina resultat på individnivå.

I Avesta hade 57 procent av de avslutade deltagarna har nått arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehabilitering med en genomströmningstid på 13 månader. I Hedemora/Säter hade 52 procent av de avslutade deltagarna har nått arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehabilitering med en genomströmningstid på 20 månader.

Deltagarantalet i förbundsfinansierade utbildningar slog rekord: 463 personer i nio insatser. Södra Dalarnas samordningsförbund har satsat på lösningsfokuserade tvärsektoriella grund- och vidareutbildningar, riktade både till professionella och till ledare. Utbildningarna har lett till förstärkta samarbeten, bättre klientmöten och nya initiativ i samverkan.