Bästa resultatet någonsin

Under 2020 avslutade 68 personer i södra Dalarna sitt deltagande i någon av samverkansteamens insatser. Av dem gick 66 procent (45 personer) till arbete, studier eller började med annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är det bästa resultatet någonsin för samverkansteamen i Avesta, Hedemora och Säter. 2019 var motsvarande siffra 47 procent.

Att få människor som hamnat utanför att närma sig arbetsmarknaden är det övergripande målet för alla samordningsförbund, också Södra Dalarnas. Att människor med stort rehabiliteringsbehov lyckas få ett jobb innebär inte bara en ekonomisk vinst för samhället. För individen handlar det om självkänsla och psykiskt välmående – att ha ett jobb är att vara behövd.

Under 2020 deltog 164 personer i teamens insatser. För 68 av dem avslutades alltså insatsen. De hade i genomsnitt levt på bidrag i fem år innan de började i någon insats.

Årsredovisningen

Allt detta och mycket därtill kan man utläsa i förbundets årsredovisning för 2020.

Där framgår till exempel också att 170 anställda på myndigheterna deltog i metod- och kompetensutvecklingsinsatser som förbundet arrangerade eller finansierade. Att utveckla samverkan mellan myndigheterna är ett annat av samordningsförbundens mål.

Du kan studera årsredovisningen närmare genom att klicka på Dokument > Förbundsdokument i menyn till höger. Eller så klickar du här.


Utbildningssatsningen fortsätter

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter sin satsning på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt.

Under 2022 genomför vi tre grundutbildningar för professionella. Grundutbildningen består av sex heldagar. Den första startade i februari. Övriga startar i april respektive september Utbildningarna är förlagda till Best Western Nya Star Hotel i Avesta. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells.

Och den 29 mars är det dags för After Work igen: Den här gången handlar det om lösningsforcerat arbetssätt.

>> Läs mer om utbildningarna