OM FINSAM SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund –Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2015. Förbundet leds av en styrelse med sex ordinarie ledamöter och deras ersättare, alla utsedda av de sex parterna.

Styrelsen för Södra Dalarnas samordningsförbund

Patrik Engström (S)
ordförande
Avesta kommun
08-786 47 91
Kajsa-Lena Fagerström (S)
vice ordförande
Hedemora kommun
Ulrika Cederlöf (C)
ledamot
Säters kommun
Annelie Furunäs
ledamot
Arbetsförmedlingen
Anette Englund
ledamot
Försäkringskassan
Caroline Willfox (M)
ledamot
Region Dalarna