OM FINSAM SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund –Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Förbundet leds av en styrelse med sex ordinarie ledamöter och deras ersättare, alla utsedda av de sex parterna.

Finsam Södra Dalarnas styrelse

Kurt Kvarnström (S)
ordförande
Avesta kommun
070-215 44 00
vakant
ledamot
Försäkringskassan
Niclas Bodin (C)
ledamot
Säters kommun
Kajsa-Lisa Fagerström (S)
ledamot
Hedemora kommun
Per-Inge Nyberg (S)
ledamot
Region Dalarna
Mattias Olofsson
ledamot
Arbetsförmedlingen