OM FINSAM SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund –Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2015. Förbundet leds av en styrelse med sex ordinarie ledamöter och deras ersättare, alla utsedda av de sex parterna.

Styrelsen för Södra Dalarnas samordningsförbund

Gunilla Berglund (c)
ordförande
Avesta kommun
073-592 81 97
Per-Inge Nyberg (s)
vice ordförande
Region Dalarna
Kajsa-Lena Fagerström (s)
ledamot
Hedemora kommun
Annika Karlsson (s)
ledamot
Säters kommun
Ewa Spegel
ledamot
Arbetsförmedlingen
Anette Englund
ledamot
Försäkringskassan