OM FINSAM SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund –Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Förbundet leds av en styrelse med sex ordinarie ledamöter och deras ersättare, alla utsedda av de sex parterna.

Styrelsen för Södra Dalarnas samordningsförbund

Patrik Engström (S)
ordförande
Avesta kommun
08-786 47 91
Mattias Olofsson
vice ordförande
Arbetsförmedlingen
Anna Hallberg
ledamot
Försäkringskassan
Caroline Willfox (M)
ledamot
Region Dalarna
Niclas Bodin (C)
ledamot
Säters kommun
Kajsa-Lena Fagerström (S)
ledamot
Hedemora kommun