Spridningskonferens om ESF-projektet Framgången

Projekt Framgången bjuder in till Slut- och Spridningskonferens!

Tid och plats: Måndagen den 21 januari kl. 08.30–12.00, Falu Gruva, lokal Cuprum.
Kaffe och smörgås serveras från kl 8.30.

Projekt Framgången, Falu Kommuns hittills största arbetsmarknadsprojekt finansierat av ESF, avslutas och går över till att bli ordinarie verksamhet.

Syftet med konferensen är
• att skildra vår förändringsresa under de senaste tre åren,
• att berätta om hur riktig samverkan kan gynna människor i behov av stöd
• att beskriva vårt konkreta arbete för näringslivets kompetensförsörjning
• att visa projektets resultat

Några deltagarröster:
”Tack för den hjälp jag fick att lära mig presentera mig för arbetsgivare”
”Jag önskar jag hade fått den här hjälpen för sju år sedan…”
”Utan det telefonsamtalet mellan min handledare och chefen hade jag nog aldrig fått det här jobbet…”
”Skönt att ni har fått mig att inse att jag behöver stöd för att komma vidare…”
”…Mitt liv har blivit så mycket bättre sedan Framgången och Arbetsförmedlingen hjälpte mig med den här utredningen…”
”Utan det här så vet jag inte var jag hade varit idag…”

Anmälan senast 15 januari 2019. Ange om du har ev. allergier.
Välkomna!!

Anmälan

Måndagen 21 januari 2019: Spridningskonferens om ESF-projektet Framgången


Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.