Första ordförandekonferensen

Idéerna flög i luften.

Idéerna flög i luften.

Den 28 januari bjöd NNS in ordförandena för landets samordningsförbund till konferens. Det var tidernas första träff för Finsamförbundens ordförande.

På dagordningen stod frågor som hur tjänstemännens arbetsvillkor kan förbättras och hur ansvaret för arbetsgivar- och uppdragsgivarrollen kan förtydligas. Gruppen fick en föredragning av Elin Asplund som nyligen har genomfört NNS tredje kartläggning om tjänstemännens arbetsvillkor. David Carlsson från Pacta medverkade också. Sedan fick ordförandena skapa sin egen agenda i form av en open space (gemensamt konstruerade arbetsgrupper om angelägna ämnen).

Under konferensen blev det en hel del energigivande nätverksarbete, både spontant och organiserat. Dagen var mycket uppskattad. Från länet deltog representanter från fyra av länets sju förbund.