Arbetsliv för alla under lupp

I Arbetsliv för alla belyses hur arbetsmarknaden fungerar för människor med funktionsnedsättning.

I Arbetsliv för alla belyses hur arbetsmarknaden fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Hur fungerar arbetsmarknaden i Sverige för personer med funktionsnedsättning?

Är det fler personer med funktionsnedsättning i Sverige som är i arbete än i övriga EU-länder? Hur utvecklas en god samverkan för att öka möjligheterna att nå, få och behålla ett arbete för personer med funktionsnedsättning? Leder ökad samverkan mellan arbetsgivare och myndigheter till ökad tillgänglighet?

Belyses i en rad artiklar

I Arbetsliv för alla – funktionsnedsättning och arbete belyser några av landets ledande forskare inom området temat funktionsnedsättning och arbetsliv utifrån olika perspektiv.

Redaktörer är Susanne Larsson Tholén och Berth Danermark. Jonas Wells, förbundschef i Södra Dalarnas samordningsförbund, medverkar också i boken. Han har tillsammans med Susanna Larsson Tholén skrivit en artikel om samordningsförbundens utveckling och möjligheter.

Flera exempel

I boken ges också en rad exempel på hur samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsmiljön ser ut och hur omgivningsfaktorer kan förändras så att inträdet på arbetsmarknaden underlättas. Avslutningsvis ger författarna en samlad bild av centrala faktorer som påverkar tillgängligheten, samtidigt som ansvarsfrågan diskuteras.

>> Här kan du köpa boken