Regionala medlemssamrådet 2022

Stora utmaningar väntar

Pandemin präglade verksamheten för samordningsförbunden i Dalarna även under 2021. Men förbunden har blivit bra på digital verksamhet. Årets regionala medlemssamråd, den 20 maj, kunde dock genomföras analogt på Hotel Gustav Wasa i Borlänge. Ett 20-tal personer från parterna deltog.

Peter Möllers föredragning engagerade deltagarna i samrådet.

Medlemssamrådet (tidigare kallat ”ägardialog”) är ett tillfälle för förbunden att få överblick och möjlighet att föra diskussioner över kommungränserna tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Hur går det för länets sju samordningsförbund? Hur ser framtiden ut?

Utmaningarna

På medlemssamrådet medverkade Peter Möller som är samhällsanalytiker på Region Dalarna. Han talade under rubriken Dalarnas nuläge och utmaningar och presenterade en rad fakta om utvecklingen för länet. Inte minst innebär den demografiska utvecklingen en utmaning. Föredraget följdes av livliga diskussioner. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen för länet och det finns många tankar om hur den ska mötas.

Peters bildspel kan du ladda hem nedan. Du kan också läsa mer i vår faktabank.

Fler strukturövergripande insatser

Vid samrådet redovisades också resultatet från förbundens verksamheter förra året.

Antalet personer i individinriktade insatser minskade under 2021. Men många tog steg mot egen försörjning, dvs andelen personer som gick till eller i riktning mot arbete eller studier ökade, jämfört med tidigare år. Förbundens strukturövergripande insatser blev fler under 2021.

> Dalarnas samordningsförbunds medlemssamråd 2022 (pdf)
> Peter Möller: Dalarnas nuläge och utmaningar (pdf)
> Anteckningar från samrådets diskussion om verksamheter att utveckla (pdf)