Utfrågning i riksdagen

Annika Strandhäll under utfrågningen.

Annika Strandhäll under utfrågningen.

Socialförsäkringsutskottet höll den 17 november 2016 en öppen utfrågning om Finsam.

På plats i riksdagens andra kammare var bl.a. socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler, NNS ordförande Tord Karlsson samt representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Även representanter från andra myndigheter samt departement fanns på plats.

Varierande frågor

Under utfrågningen ställde ledamöterna i socialförsäkringsutskottet varierade frågor. Bland annat undrade Patrik Engström (S) vad som behövs för att samordningsförbunden ska nå fler individer, förra året fick cirka 33 000 individer ta del av finsamfinansierade insatser.

Tord Karlson menade att det finns fog för ett visst mått av självkritik, många samordningsförbund behöver bli bättre på att registrera i SUS. Det finns en utbredd missuppfattning att det är svårt att registrera i SUS, här måste man ta ett lokalt ansvar. Sen handlar det om finansiering. Ann-Marie Begler berättade att det dessutom bedrivs flera andra projekt som konkurrerar om deltagare.

Finsams framtid

Framtiden för Finsam är öppen, menade Tord Karlsson när han ombads göra en framtidsspaning.
– Det är upp till politikerna om de vill använda Finsam. Det finns problem, men de går att åtgärda. Använd oss! Vi kan täppa till hålen i välfärden, sade Tord Karlsson.

>> Läs utförligt referat