Extra medel till dalaförbund

Försäkringskassan har tilldelat Finsamförbunden i Västerbergslagen, Södra Dalarna och Falun extra medel för verksamheter under 2016.

Finsam-Falun är ett av tre dalaförbund som beviljats extra medel. Pengarna till Falun räddar verksamheten vid Sjulsarvets gröna rehab.

Finsam-Falun är ett av tre dalaförbund som beviljats extra medel. Pengarna kommer användas till att utveckla verksamheten vid Sjulsarvets gröna rehab.

Samordningsförbunden i Sverige fick mer statliga pengar för 2016. När medlen fördelats till ordinarie verksamhet återstod 13 miljoner kronor. De ”extrapengarna” fick förbunden söka för specifika projekt under 2016, max 500 000 kronor. Målgruppen för insatsen skulle vara långtidssjukskrivna samt ungdomar med eller i farozonen för aktivitetsersättning.

Behovsanalys

Västerbergslagens samordningsförbund sökte och beviljades ett extra anslag på 434 000 kronor. Pengarna ska användas för att bekosta en kartläggning och unga med eller i farozonen för aktivitetsersättning i Ludvika och Smedjebacken. Syftet är att skaffa sig tillräcklig kunskap för mer träffsäkert kunna matcha aktiva insatser för målgruppen. I det ingår också att se över behovet av samverkan för på bästa sätt ge gruppen stöd. För att genomföra behovsanalysen anställs en processledare i åtta månader.

Lösningsfokuserade grupper

Södra Dalarnas samordningsförbund får 488 000 kronor för att under 2016 erbjuda handledning enligt metoden ”lösningsfokuserade grupper” till fyra grupper om tolv personer som är långtidssjukskrivna, har aktivitetsersättning eller är i riskzonen för långtidssjukskrivning eller aktivitetsersättning. Metoden innebär att medlemmarna i gruppen under sex tretimmarstillfällen får hjälp att utforska sina förhoppningar, styrkor och resurser och med stöd av lösningsfokuserad coachning utveckla små steg mot arbetslivet.

Grön rehab

Samordningsförbundet Finsam-Falun beviljas 500 000 kronor för att utveckla verksamheten Sjulsarvets gröna rehab där man tillämpar så kallad naturunderstödd rehabilitering. Verksamheten kommer bl.a. starta ytterligare en grupp för långtidssjukskrivna deltagare. Du kan läsa mer om verksamheten här.